by Eleusis 2021 ECOC
powered byEleusis 2021 ECOC

«Μετάβαση στην EUphoria»

Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός animation

Ο διαγωνισμός

Η Ελευσίνα 2021 / Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, σε συνεργασία με το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, διοργανώνουν τον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Animation με τίτλο “An animated EUphoria by Eleusis 2021 / European Capital of Culture – powered by Animasyros”, με σκοπό την προβολή και την προώθηση του μηνύματoς της Ελευσίνας 2021 / ΠΠΕ σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Στο διαγωνισμό προσκαλούνται σκηνοθέτες, παραγωγοί, επαγγελματίες και ερασιτέχνες animators να δημιουργήσουν τη δική τους ταινία κινουμένων σχεδίων, συμμετέχοντας στο πανευρωπαικο διαγωνιστικό πρόγραμμα “An animated EUphoria by Eleusis 2021 / European Capital of Culture – powered by Animasyros” με θέμα τη «Μετάβαση στην EUphoria», ώστε να αποδώσουν το κεντρικό μήνυμα της Ελευσίνας 2021 σε animation.

Οι τεχνικές animation που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ταινίες που θα υποβληθούν στον διαγωνισμό είναι ελεύθερες, ενώ η μουσική θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, με μέγιστη διάρκεια του κάθε παραδοτέου τα τριάντα δευτερόλεπτα (30”).

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί πρωτοβουλία της Ελευσίνας 2021 / ΠΠΕ, σε συνεργασία με το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων.

Μέσω του διαγωνισμού, επιδιώκεται η διεθνής προβολή του οράματος και της αποστολής του καλλιτεχνικού προγράμματος της Ελευσίνας 2021 / ΠΠΕ. Οι νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν χρηματικό έπαθλο αξίας 1500 ευρώ για την πρώτη θέση και 500 ευρώ για τη δεύτερη και την τρίτη έκαστος.
Σενάριο

Η ιδέα του προγράμματός της Ελευσίνας 2021 συνοψίζεται στη φράση «Μετάβαση στην EUphoria». Η Μετάβαση αναφέρεται στην παρούσα συγκυρία της Ευρώπης, πτυχή της οποίας είναι και η κρίση που έχει βιώσει έντονα η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αναφέρεται στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου της βιωσιμότητας, τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Ανάγεται στη σημαντικότερη κοινή πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα η Ελευσίνα, η Ελλάδα και η Ευρώπη.

Η EUphoria είναι η λέξη που επινοήθηκε για να περιγραφεί η δυναμική της τέχνης και του πολιτισμού να γίνουν ο καταλύτης της μετάβασης σε ένα βιώσιμο αύριο, τόσο σε τοπικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. H ιδέα της EUphoria ξεκινάει από το γεγονός ότι ο δίφθογγος EU ενυπάρχει από κοινού στις λέξεις Europe (Ευρώπη) και Eleusis (Ελευσίνα). Είναι το σημείο συνάντησης και επαφής της Ελευσίνας και της Ευρώπης. Σε σημασιολογικό επίπεδο, το EU είναι το ακρωνύμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το σύμβολο της Ενωμένης Ευρώπης, ενώ, μεταγραφόμενο ως γλωσσικό αντιδάνειο στα Ελληνικά, συμπίπτει με το «ευ». Στα Ελληνικά, το επίρρημα «ευ» δηλώνει το καλό, ορθότερα το αγαθό, όχι με ηθικοπλαστική, αλλά με βαθύτερη έννοια. Το «ευ» είναι το καλό που έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίζει και να αναβαθμίζει το περιβάλλον του.

Αυτή, όμως, είναι και η βασική ιδιότητα της τέχνης και του πολιτισμού. Έτσι, το «ευ» ισοδυναμεί στην ουσία με την τέχνη και τον πολιτισμό και η EUphoria – που στα ελληνικά σημαίνει «καλώς φέρω» – δηλώνει το καλό που μπορούν να φέρουν οι τέχνες, το καλό που μπορεί να φέρει η Ευρώπη, αν θέσει στη βάση της ανάπτυξής της τον πολιτισμό.

Αν και μικρή σε μέγεθος, η ιστορική πόλη της Ελευσίνας μοιάζει με την Ευρώπη σε τέτοιο βαθμό, που θα λέγαμε ότι αποτελεί μικρογραφία της. Γι’ αυτό, μπορεί να γίνει ένας ιδανικός τόπος μελέτης για τις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Γηραιά Ήπειρος. Σε κοινωνικό επίπεδο, όπως η Ευρώπη αποτελείται από πολλά διαφορετικά έθνη, έτσι και ο πληθυσμός της Ελευσίνας αποτελείται από ανθρώπους που προέρχονται από πολλά διαφορετικά μέρη. Κοινό στοιχείο και στις δύο περιπτώσεις είναι το γεγονός ότι οι πληθυσμοί αυτοί δε συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς παρελθόντος – λόγω καταγωγής, κοινών εικόνων και εθίμων – αλλά με δεσμούς παρόντος και μέλλοντος, μέσα δηλαδή από την κοινή τους επιθυμία να οικοδομήσουν έναν κοινό τόπο, μέσα στον οποίο θα μπορέσουν να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους.

Σε οικονομικό επίπεδο, η Ελευσίνα αντιμετωπίζει σήμερα τις ίδιες προκλήσεις με τη μεταβιομηχανική Ευρώπη. Την πρόκληση μιας ισόρροπης ανάπτυξης, η οποία εξασφαλίζει εργασία για όλους, σεβόμενη την ποιότητα ζωής των πολιτών και τους φυσικούς πόρους.

Αυτές οι κοινές, μεγάλες προκλήσεις Ελευσίνας και Ευρώπης γίνονται οι τρεις κεντρικές θεματικές του προγράμματoς της Ελευσίνας 2021 / ΠΠΕ.

Στη θεματική “EUrbanisation” μελετάται το κοινωνικό σκέλος της μετάβασης, η πρόκληση επαναπροσδιορισμού της σχέσης μας με τον Άλλο, είτε αυτός είναι ο πολίτης της ΕΕ, είτε ο «ξένος», ο μετανάστης ή ο πρόσφυγας.

Στη θεματική “The EU Working Classes” μελετάται το οικονομικό σκέλος της μετάβασης, εστιάζοντας στο θέμα της εργασίας και του εργατικού δυναμικού του αύριο.

Στη θεματική “EUnvironment” μελετάμε τη μεγάλη πρόκληση επαναπροσδιορισμού της σχέσης μας με το περιβάλλον και τη φύση.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ελευσίνα φιλοδοξεί να γίνει ένα πεδίο μελέτης για το «ευ» της Ευρώπης, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το βιώσιμο αύριο της Ενωμένης Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της Ελευσίνας 2021 / ΠΠΕ και κατεβάστε το φάκελο του καλλιτεχνικού προγράμματος εδώ.

Για ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τη πόλη της Ελευσίνας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Δήμου Ελευσίνας εδώ και το Οικομουσείο Ελευσίνας Pros-Eleusis, εδώ


Σχετικά με εμάς

Το 2016, η Ελευσίνα ανακηρύχθηκε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021. Κεντρική ιδέα του προγράμματος της Ελευσίνας 2021 αποτελεί η «Μετάβαση στην EUphoria», η δημιουργία, δηλαδή, ενός νέου μοντέλου βιωσιμότητας, που τοποθετεί την αειφόρο τέχνη και τον πολιτισμό στο επίκεντρο κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. Το όραμά μας επικεντρώνεται σε ένα πρόγραμμα που συστηματικά και σταδιακά σκιαγραφεί αυτή τη Μεταφορά. Αντλεί έμπνευση από το τρίπτυχο Ευ-Μετάβαση-Ελευσίνα και αναζητά απάντηση στο ερώτημα: Πώς θα ήταν η πόλη εάν η τέχνη και ο πολιτισμός έπαιζαν κεντρικό ρόλο στην ανθρώπινη δραστηριότητα;

Το Animasyros διοργανώνεται κάθε Σεπτέμβριο, από το 2008, στη Σύρο των Κυκλάδων και έχει αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων διεθνώς. Περιλαμβάνει προβολές ταινιών, εκπαιδευτικά προγράμματα και επαγγελματικές δράσεις στον κλάδο του Ανιμέισον. Το Animasyros #tour είναι η ολόχρονη σειρά περιφερειακών εκδηλώσεων με προβολές βραβευμένων ταινιών και εφαρμοσμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια κινουμένων σχεδίων σε διάφορα σημεία της Ελλάδος και του εξωτερικού. Το Animasyros #tour18_19 που θα διαρκέσει ως την επόμενη ετήσια διοργάνωση του Animasyros 12 (Σύρος, 18-22.09.2019) έχει προγραμματίσει στάσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Δελφούς, Ερμούπολη, Χίο, Πάρο, αλλά και σε Κύπρο, Αίγυπτο και Βουλγαρία.
Βραβεία

ΠΡΩΤΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ

Έφη Παππά // Transition to EUphoria

ΔΕΥΤΕΡΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ

Μπάμπης Αλεξιάδης // Other

ΤΡΙΤΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ

Αλέξανδρος Σιμόπουλος & Josef Kloos // Transition to EUphoria


Κριτική επιτροπή

Μαρία Ανεστοπούλου - Διευθύντρια Animasyros / Οικονομική & Διοικητική Διευθύντρια ΕΛΣ
Παναγιώτης Γκιόκας - Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας πολιτιστικής διαχείρισης Mentor
Αναστασία Δημητρά - Διευθύντρια του τμήματος Animation & Interactive Media στον ΑΚΤΟ / Ταμίας Asifa Ελλάδος
Κέλλυ Διαπούλη - Καλλιτεχνική Διευθύντρια Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
Μαρινέτα Κρητικού - Σκηνοθέτης πολυμέσων στο Τμήμα Νέων Μέσων της ΕΡΤ
Ιωάννα Ντάλη - Digital Communications & Marketing Manager Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
Δρ. Παναγιώτης Σταματόπουλος - Ιδρυτής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας / Συντονιστής Προγράμματος Animasyros 12
Μαρία Φιλιππή - Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
Dan Richards - Σκηνοθέτης και Ιδρυτής των στούντιο A+C (Ηνωμένο Βασίλειο)


Επικοινωνία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
+30 210 724 7205
[email protected]

Press Kit/Newsroom

Συντελεστές

Καλλιτεχνική διεύθυνση / Βασίλης Καραμητσάνης
Καλλιτεχνική επιμέλεια / Μαρία Ανεστοπούλου
Ιδέα/σύλληψη, Project management / Πάνος Γκιόκας
Διαδικτυακή επικοινωνία / Γιάννης Παππάς
Ανάπτυξη ιστοσελίδας / Mentor in Culture & Heritage
Σχεδιασμός ιστοσελίδας / G Design Studio - Στέλιος Φραγκουλάκης
Σχεδιασμός γραφικών / Στέλιος Φραγκουλάκης
Γραφείο Τύπου / Ελένη Τεμπονέρα
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης / Δανάη Σοφία Βαρδαλή


Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος 2019
Ελευσίνα 2021 / Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης