Όροι συμμετοχής

Το «An animated EUphoria by Eleusis 2021 European Capital of Culture / powered by Animasyros» αποτελεί ανεξάρτητη δράση της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Α.Ε., εφεξής “Ελευσίνα 2021 ΠΠΕ”, που αποσκοπεί στην προβολή της κινηματογραφικής δημιουργίας ταινιών εμψύχωσης (animation) και των νέων μέσων οπτικοακουστικής έκφρασης.

Ο διαγωνισμός θέτει στην κρίση ειδικής κριτικής επιτροπής ,  οπτικοακουστικά έργα εμψύχωσης που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής,  έχουν δηλωθεί έγκυρα και έγκαιρα στη διοργάνωση και συνοδεύονται από ένα αντίτυπο σε ψηφιακή μορφή κατάλληλη για προβολή. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται μια φορά σε χρόνο, με διάρκεια, συμμετέχοντες και όρους που καθορίζονται από την Ελευσίνα 2021 ΠΠΕ και μπορούν να τροποποιηθούν ή ανακληθούν οποτεδήποτε. .

Έργα ρατσιστικού, παιδοφιλικού ή άλλου περιεχομένου που καταφανώς προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή υποστηρίζουν διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας «λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» (Ν.3304/2005) δεν είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός επιλέγει ορισμένες από τις συμμετοχές που υποβάλλονται έγκυρα και τις εντάσσει σε τρία διαγωνιστικά τμήματα, για καθένα εκ των οποίων αθλοθετούνται βραβεία, με απόφαση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού, που ορίζεται από την Ελευσίνα 2021 ΠΠΕ, ως ακολούθως:  1) το Πρώτο Βραβείο αξίας €1500 2) το δεύτερο και το τρίτο βραβείο αξίας €500. Τα βραβεία απονέμονται από κοινού στον σκηνοθέτη και τον παραγωγό της ταινίας που θα διακριθεί κατά τη λήξη της διοργάνωσης. Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής μιας ταινίας στη διοργάνωση, οι συντελεστές αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος και επιτρέπουν τη χρήση από τους διοργανωτές μέρους ή του συνόλου της ταινίας για την προβολή και το αρχείο της Ελευσίνας 2021 ΠΠΕ.

Η Ελευσίνα 2021 ΠΠΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή του οπτικοακουστικού ή άλλου υλικού που υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες, δεν απαιτεί δικαιώματα συμμετοχής από κανένα δημιουργό και δεν καταβάλλει δικαιώματα προβολής σε κανένα από τους συμμετέχοντες.

Τα οικονομικά και άλλα μεγέθη κάθε ετήσιας διοργάνωσης κοινοποιούνται απολογιστικά σε κάθε ενδιαφερόμενο με επιμέλεια της Ελευσίνας 2021 ΠΠΕ. Κάθε όρος του παρόντος κανονισμού θεωρείται ουσιώδης και μεταβάλλεται μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελευσίνας 2021 ΠΠΕ.


Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος 2019
Ελευσίνα 2021 / Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης